Ośrodek Wsparcia i Testów

w Skarżysku – Kamiennej przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączająca w Skarżysku – Kamiennej w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z  niepełnosprawnością”.

OWiT

Ośrodek Wsparcia i Testów

w Skarżysku – Kamiennej powstał na podstawie umowy nr CID/000001/13D dotyczącej powierzenia zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączająca w Skarżysku – Kamiennej w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

DOFINANSOWANIE: 1 500 328,50 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 500 328, 50 PLN

 

OWiT Skarżysku - Kamiennej mieści się w przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, 26-110, ul. Szkolnej 16.