Pliki do pobrania

Tygodniowy harmonogram pracy Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej

Regulamin Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej

Wniosek o nieodpłatne użyczenie technologii asystującej

Umowa o nieodpłatne wypożyczenie technologii asystującej

Wniosek o przedłużenie okresu umowy dotyczącej korzystania z technologii asystującej

Protokół odbioru technologii asystującej

Katalog sprzętu